អតិថិជនរបស់ WoopShop បានចែករំលែកបទពិសោធន៍វិជ្ជមានរបស់ពួកគេលើ Trustpilot ។

truspilot_logo

យកពាក្យរបស់យើងសម្រាប់វា

សងប្រាក់វិញប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក

កន្ត្រកទំនិញរបស់អ្នកគឺទទេបច្ចុប្បន្ន។

ត្រឡប់ទៅហាង

អតិថិជនក៏បានទិញផងដែរ ...

-31​%
R$319.61 R$220.53
R$81.93
-45​%

គ្រឿងអលង្ការនិងនាឡិកា

វ៉ែនតាវ៉ែនតាឯកសណ្ឋានទ្វេរដង

R$172.74 R$95.03

ទំនួលខុសត្រូវសង្គម csr