អតិថិជនរបស់ WoopShop បានចែករំលែកបទពិសោធន៍វិជ្ជមានរបស់ពួកគេលើ Trustpilot ។

truspilot_logo

យកពាក្យរបស់យើងសម្រាប់វា

សងប្រាក់វិញប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក

កន្ត្រកទំនិញរបស់អ្នកគឺទទេបច្ចុប្បន្ន។

ត្រឡប់ទៅហាង

អតិថិជនក៏បានទិញផងដែរ ...

-7​%
ZAR335.72 - ZAR361.80
-37​%
-23​%
ZAR565.13 ZAR437.48

ទំនួលខុសត្រូវសង្គម csr