ទំនួលខុសត្រូវសង្គម

កម្មវិធីទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនយើង

ដើម្បីឱ្យពួកគេញញឹម ..

មានអ្វីជាច្រើនទៀតដើម្បីក្លាយជាអាជីវកម្មជោគជ័យជាងការរកប្រាក់ចំណេញ។ វាក៏ជាការធ្វើឱ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ពិតប្រាកដនិងមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់សង្គម។

ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មជំនួញតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកយើងក៏ជាក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមួយផងដែរដែលធ្វើការដើម្បីធានាថាការទិញទំនិញតាមអ៊ិនធឺរណែតជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រកបដោយចីរភាពនិងបណ្តាប្រទេសអាហ្វ្រិក។

យើងបានពង្រឹងការប្តេជ្ញាចិត្តនេះចំពោះនិយោជិកអតិថិជននិងដៃគូរបស់យើង។ ដូច្នេះយើងកំណត់ភាគរយនៃប្រាក់ចំណេញសម្រាប់កម្មវិធីសប្បុរសធម៌នេះហើយបានផ្តល់ឱកាសដល់អតិថិជនរបស់យើងក្នុងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះតាមរយៈការបរិច្ចាគពីទំព័រត្រួតពិនិត្យ។ 

ប្រាក់ចំណូលនេះនឹងត្រូវចំណាយនៅអាហ្រ្វិកដើម្បី៖

  • គាំទ្រដល់ការអប់រំនិងលុបបំបាត់អក្ខរកម្ម។
  • ចូលរួមចំណែកលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រនិងភាពអត់ឃ្លាន។
  • គាំទ្រដល់វិស័យសុខាភិបាលដោយកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពកុមារនិងជំងឺប្រយុទ្ធ។

មានអារម្មណ៍សេរីក្នុងការចូលរួមនិងចូលរួមក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទាំងនេះដោយបរិច្ចាគនៅពេលឆែកឆេរ។