សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ WoopShop.com ។ នៅពេលរកមើលឬទិញពីគេហទំព័រ WoopShop.com ភាពឯកជននិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារនិងគោរព។ WoopShop.com ផ្តល់ជូនសេវាកម្មល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដោយផ្អែកលើការជូនដំណឹងសេចក្តីណែនាំនិងលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅលើទំព័រនេះ។

1 ។ គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

• WoopShop.com គោរពភាពឯកជនរបស់អ្នកទស្សនាឬអតិថិជនទាំងអស់នៃគេហទំព័រហើយយកចិត្តទុកដាក់លើសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណេតរបស់អ្នក។

• WoopShop.com ប្រមូលព័ត៌មានរួមមានអ៊ីមែលឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឈ្មោះអាស័យដ្ឋានលេខកូដប្រៃសណីយប្រទេសលេខទូរស័ព្ទលេខសម្ងាត់ហើយដូច្នេះដើម្បីចាប់ផ្តើមយើងប្រើខូឃីស៍ដែលត្រូវការដើម្បីចងក្រងនិងប្រមូលមិនមែន ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចសម្គាល់បានអំពីអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង។ ព័ត៌មានគឺប្លែកសម្រាប់អ្នក។ ទោះយ៉ាងណាអ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងដោយអនាមិក។ យើងនឹងប្រមូលព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នកប្រើប្រាស់លុះត្រាតែពួកគេស្ម័គ្រចិត្តបញ្ជូនព័ត៌មានទាំងនោះមកយើង។ អ្នកប្រើប្រាស់តែងតែបដិសេធមិនផ្តល់ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនលើកលែងតែវាអាចរារាំងពួកគេពីការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទាក់ទងនឹងគេហទំព័រជាក់លាក់។

យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នកប្រើប្រាស់តាមរបៀបផ្សេងៗគ្នារាប់បញ្ចូលប៉ុន្តែមិនមានកំណត់នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ទស្សនាគេហទំព័ររបស់យើងចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រដាក់ការបញ្ជាទិញឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិបំពេញបែបបទនិងភ្ជាប់។ ជាមួយសកម្មភាពសេវាកម្មលក្ខណៈពិសេសឬធនធានផ្សេងទៀតដែលយើងរកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចត្រូវបានស្នើសុំឈ្មោះអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែល។

•យើងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដើម្បីជួយយើងឱ្យកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកក្នុងការប្រើដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរឬបណ្តឹងនានាដើម្បីជួយយើងក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងអ្នកនិងរំremindកអ្នកអំពីព័ត៌មានថ្មីៗផលិតផលជាមួយការលក់ប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃពិសេស។ បើក។

ក្នុងអំឡុងពេលចុះឈ្មោះអ្នកនឹងត្រូវបានជម្រុញឱ្យយើងនូវឈ្មោះអាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូននិងវិក័យប័ត្រលេខទូរស័ព្ទនិងអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក។ ប្រភេទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាំងនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងចេញវិក្កយបត្រដើម្បីបំពេញការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើយើងមានបញ្ហានៅពេលដំណើរការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកយើងអាចប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ដើម្បីទាក់ទងអ្នក។

•អ្នកអាចឈប់ជាវដោយប្រើតំណពីព្រឹត្តិប័ត្រអ៊ីម៉ែលណាមួយឬការកំណត់ការជាវផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានចូលរួច។

•យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនមែនជារបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលណាដែលពួកគេទាក់ទងជាមួយគេហទំព័ររបស់យើង។ ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណដែលមិនមែនជាលក្ខណៈបុគ្គលអាចរួមបញ្ចូលឈ្មោះកម្មវិធីរុករកប្រភេទកុំព្យូទ័រនិងព័ត៌មានបច្ចេកទេសអំពីមធ្យោបាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើងដូចជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនិងអ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតដែលបានប្រើប្រាស់និងព័ត៌មានស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត។

តំបន់បណ្តាញរបស់យើងអាចប្រើ“ ខូឃីស៍” ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់យើងអាចប្រើខូឃីស៍ពីតភាគីទីបីពី Trustpilot ឬសេវាកម្មផ្សេងទៀត។ កម្មវិធីរុករកគេហទំព័ររបស់អ្នកប្រើដាក់ខូឃីស៍នៅលើដ្រាយវ៍រឹងរបស់ពួកគេសម្រាប់គោលបំណងរក្សាកំណត់ត្រាហើយពេលខ្លះដើម្បីតាមដានព័ត៌មានអំពីពួកគេ។ អ្នកប្រើអាចជ្រើសរើសកំណត់កម្មវិធីរុករកគេហទំព័ររបស់ពួកគេដើម្បីបដិសេធខូឃីស៍ឬដើម្បីប្រាប់អ្នកនៅពេលខូឃីកំពុងត្រូវបានផ្ញើ។ ប្រសិនបើពួកគេធ្វើដូច្នេះសូមកត់សម្គាល់ថាផ្នែកខ្លះនៃគេហទំព័រអាចមិនដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។

• WoopShop ប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

(១) ធ្វើបដិរូបកម្មបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់
យើងអាចប្រើពការប្រមូលផ្តុំគ្នាក្នុងការយល់ពីរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងជាក្រុមមួយប្រើប្រាស់សេវាកម្មនិងធនធាននៅលើតំបន់បណ្តាញរបស់យើងបានផ្តល់។
(២) ដើម្បីកែលម្អគេហទំព័ររបស់យើង
យើងបន្តខិតខំធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវគេហទំព័ររបស់យើងដោយផ្អែកលើព័ត៌មាននិងមតិយោបល់ដែលយើងទទួលបានពីអ្នក។
(៣) ដើម្បីកែលំអសេវាកម្មអតិថិជន
ព័ត៌មានរបស់អ្នកជួយយើងឆ្លើយតបយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនទៅនឹងសំណើសេវាកម្មអតិថិជននិងតម្រូវការគាំទ្ររបស់អ្នក។
(៤) ដើម្បីដំណើរការប្រតិបត្តិការ
យើងអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់បានផ្តល់នូវការពីខ្លួនឯងនៅពេលដាក់លំដាប់មួយតែមួយគត់ដើម្បីផ្តល់សេវាការបញ្ជានោះ។ យើងមិនបានចែករំលែកពជាមួយភាគីខាងនេះលើកលែងតែដើម្បីជាវិសាលភាពដែលចាំបាច់ដើម្បីផ្តល់សេវានេះ។
(៥) គ្រប់គ្រងមាតិកាការផ្សព្វផ្សាយការស្ទង់មតិឬលក្ខណៈពិសេសនៃគេហទំព័រផ្សេងទៀត
ដើម្បីផ្ញើដែលពួកគេបានព្រមព្រៀងគ្នាអ្នកប្រើប្រាស់ពដើម្បីទទួលបានអំពីប្រធានបទដែលយើងគិតថានឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ដល់ពួកគេ។
(៦) ផ្ញើអ៊ីមែលតាមកាលកំណត់
អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលអ្នកប្រើផ្តល់ឱ្យសម្រាប់ដំណើរការបញ្ជាទិញនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្ញើព័ត៌មាននិងបច្ចុប្បន្នភាពដែលទាក់ទងនឹងការបញ្ជាទិញរបស់ពួកគេ។ វាក៏អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកសួររបស់ពួកគេនិង / ឬសំណូមពរផ្សេងទៀតឬសំណួរ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់សម្រេចចិត្តចូលរួមក្នុងបញ្ជីសំបុត្ររួមរបស់យើងពួកគេនឹងទទួលបានអ៊ីម៉ែលដែលអាចរួមបញ្ចូលព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលឬព័ត៌មានសេវាកម្ម។ ល។ ប្រសិនបើនៅពេលណាដែលអ្នកប្រើចង់ឈប់ចុះឈ្មោះទទួលអ៊ីម៉ែលនាពេលអនាគតយើងមានលម្អិត មិនទទួលយកការណែនាំនៅផ្នែកខាងក្រោមអ៊ីម៉ែលនីមួយៗឬអ្នកប្រើប្រាស់អាចទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈវេបសាយរបស់យើង។

យើងទទួលយកការប្រមូលទិន្នន័យការរក្សាទុកនិងដំណើរការអនុវត្តនិងវិធានការសន្តិសុខដើម្បីការពារពីការចូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតការផ្លាស់ប្តូរការបង្ហាញឬការបំផ្លាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឈ្មោះអ្នកប្រើពាក្យសម្ងាត់ព័ត៌មានប្រតិបត្តិការនិងទិន្នន័យដែលត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

ការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យដែលមានលក្ខណៈរសើបនិងឯកជនរវាងវែបសាយត៍និងអ្នកប្រើប្រាស់វាកើតឡើងនៅលើបណ្តាញទំនាក់ទំនងដែលធានាសុវត្ថិភាព SSL ហើយត្រូវបានអ៊ិនគ្រីបនិងការពារជាមួយហត្ថលេខាឌីជីថល។

•យើងមិនលក់ពាណិជ្ជកម្មរឺជួលព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើទៅអ្នកផ្សេងឡើយ។ យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានប្រជាសាស្ត្ររួមមិនទាក់ទងនឹងព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនទាក់ទងនឹងភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយដៃគូអាជីវកម្មដៃគូពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលបំណងដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។ យើងអាចប្រើអ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីដើម្បីជួយយើងធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនិងគេហទំព័រឬគ្រប់គ្រងសកម្មភាពជំនួសយើងដូចជាការផ្ញើព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានឬការស្ទង់មតិ។ យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយតតិយជនទាំងនេះសម្រាប់គោលបំណងមានកំណត់ទាំងនោះដែលបានផ្តល់ជូនអ្នកនូវការអនុញ្ញាតរបស់អ្នក។

អ្នកប្រើប្រាស់អាចស្វែងរកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬខ្លឹមសារផ្សេងទៀតនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័រនិងសេវាកម្មរបស់ដៃគូអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ្នកផ្សព្វផ្សាយអ្នកឧបត្ថម្ភអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនិងភាគីទីបី។ យើងមិនគ្រប់គ្រងមាតិកាឬតំណភ្ជាប់ដែលមាននៅលើគេហទំព័រទាំងនេះទេហើយក៏មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តដែលបានផ្តល់ជូនដោយគេហទំព័រដែលភ្ជាប់ទៅនឹងឬពីគេហទំព័ររបស់យើងដែរ។ លើសពីនេះគេហទំព័រឬសេវាកម្មទាំងនេះរួមទាំងមាតិកានិងតំណភ្ជាប់របស់ពួកគេអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរ។ គេហទំព័រនិងសេវាកម្មទាំងនេះអាចមានគោលការណ៍ឯកជនភាពនិងគោលការណ៍សេវាកម្មអតិថិជន។ ការរុករកនិងអន្តរកម្មនៅលើគេហទំព័រផ្សេងទៀតរួមទាំងគេហទំព័រដែលមានតំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់យើងគឺត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនិងគោលការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេហទំព័រនោះ។

កថាខណ្ឌគោលនយោបាយភាពឯកជននេះពន្យល់ពីរបៀបដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានប្រើនៅក្នុងសេវាកម្មទូទាត់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Apple (Apple ទូទាត់) ។ លើសពីនេះទៀតអ្នកគួរតែអានល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃ Apple Pay ។ សកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់អ្នកតាមរយៈ WoopShop មិនទាក់ទងនឹង Apple Inc.

នៅពេលអ្នកប្រើ Apple Pay សម្រាប់ការទូទាត់អ្នកអាចស្នើសុំព័ត៌មានកាតធនាគារចំនួនទឹកប្រាក់បញ្ជាទិញនិងអាស័យដ្ឋានផ្ញើសារប៉ុន្តែ WoopShop នឹងមិនប្រមូលនិងរក្សាទុកព័ត៌មានណាមួយពីទម្រង់របស់អ្នកទេហើយនឹងមិនចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬស្ថាប័នប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតឡើយ។ ក្នុងទម្រង់ណាមួយ។

• WoopShop មានឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ឯកជននេះគ្រប់ពេល។ យើងលើកទឹកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យពិនិត្យមើលទំព័រនេះជាញឹកញាប់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលយើងកំពុងជួយការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលបាន។ អ្នកទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថាវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជននេះឱ្យបានទៀងទាត់និងយល់ដឹងពីការកែប្រែ។

តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកបង្ហាញថាអ្នកទទួលយកគោលការណ៍នេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងគោលការណ៍នេះទេសូមកុំប្រើគេហទំព័ររបស់យើង។ ការប្រើប្រាស់វែបសាយត៍បន្តរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីការដាក់ប្រកាសនៃការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍នេះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការទទួលយករបស់អ្នកចំពោះការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះ។

តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកបង្ហាញថាអ្នកទទួលយកគោលការណ៍នេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងគោលការណ៍នេះទេសូមកុំប្រើគេហទំព័ររបស់យើង។ ការប្រើប្រាស់វែបសាយត៍បន្តរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីការដាក់ប្រកាសនៃការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍នេះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការទទួលយករបស់អ្នកចំពោះការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះ។

•ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ឯកជនភាពការអនុវត្តន៍នៃគេហទំព័រនេះឬការទាក់ទងរបស់អ្នកជាមួយគេហទំព័រនេះសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ support@woopshop.com ឬ info@woopshop.com

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

អ្នកតំណាងនិងធានាថាអ្នកមានអាយុយ៉ាងតិច ១៨ ឆ្នាំឬចូលមើលគេហទំព័រនេះក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាលរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការចូលប្រើនិងប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះដោយអ្នកណាម្នាក់ដែលប្រើលេខសម្ងាត់និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលត្រូវបានកំណត់ឱ្យអ្នកថាតើការចូលប្រើប្រាស់និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះពិតជាត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយអ្នកឬយ៉ាងណា។

• WoopShop.com អាចដឹកជញ្ជូនពីឃ្លាំងផ្សេងៗគ្នា។ សម្រាប់ការបញ្ជាទិញដែលមានច្រើនជាងមួយមុខទំនិញយើងអាចបែងចែកការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកទៅជាកញ្ចប់ជាច្រើនស្របតាមកំរិតស្តុកតាមការសំរេចចិត្តរបស់យើង។ សូម​អរគុណ​ចំពោះ​ការ​យល់ដឹង​របស់​អ្នក។

លើកលែងតែមានការផ្តល់ជូននៅកន្លែងផ្សេងនៅលើទំព័រនេះឬនៅលើគេហទំព័រដែលមានអ្វីដែលអ្នកដាក់ឬបញ្ចូលទៅគេហទំព័រ WoopShop.com ដោយមិនមានការកំណត់គំនិតចំណេះដឹងបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសសំណួរយោបល់មតិយោបល់និងការស្នើសុំរួមការដាក់ស្នើនឹងត្រូវបានចាត់ចែង។ ក្នុងនាមមិនមែនជាការសម្ងាត់និងមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិនិងតាមរយៈការដាក់ស្នើឬការបញ្ចូលអ្នកយល់ព្រមនឹងការអនុញ្ញាតដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនូវការចូលនិងសិទ្ធិ IP ទាំងអស់ដែលទាក់ទងទៅនឹងនោះដោយមិនរាប់បញ្ចូលសិទ្ធិខាងសីលធម៌ដូចជាសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ WoopShop.com ដោយមិនគិតថ្លៃហើយ WoopShop នឹងមានសិទ្ធិសេរី។

អ្នកមិនត្រូវប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលមិនពិតធ្វើពុតជាអ្នកផ្សេងក្រៅពីខ្លួនអ្នកបើមិនដូច្នេះទេអាចបំភាន់ WoopShop.com ឬភាគីទីបីទាក់ទងនឹងប្រភពដើមនៃការបញ្ជូនឬខ្លឹមសារណាមួយ។ WoopSHop.com អាចនឹងមិនមានកាតព្វកិច្ចលុបចោលឬកែសម្រួលការដាក់ស្នើណាមួយដែលរួមមានការផ្តល់យោបល់ឬការពិនិត្យឡើងវិញដោយហេតុផលណាមួយឡើយ។

រាល់អត្ថបទក្រាហ្វិចរូបថតឬរូបភាពផ្សេងៗទៀតរូបតំណាងប៊ូតុងឈុតសំលេងសំលេងឡូហ្គោពាក្យស្លោកឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មរឺពាក្យសម្តីនិងមាតិកាផ្សេងទៀតនៅលើគេហទំព័រ WoopShop.com រួមមានខ្លឹមសារជាកម្មសិទ្ធិរបស់ WoopShop.com រឺខ្លឹមសារសមស្រប។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់។ រាល់សិទ្ធិដែលមិនបានផ្តល់អោយត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិដោយ WoopShop.com ។ អ្នករំលោភបំពាននឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់។

•សូមកត់សម្គាល់ថាអាចមានការបញ្ជាទិញមួយចំនួនដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានហើយត្រូវតែលុបចោល។ ភាគីទាំងសងខាងយល់ព្រមថាបន្ទាប់ពីការបញ្ជាទិញការដឹកជញ្ជូនគឺជាការទទួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់ក្រុមហ៊ុនដឹកទំនិញភាគីទីបី។ នៅដំណាក់កាលនេះភាពជាម្ចាស់ពេញលេញនៃផលិតផលគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកទិញ។ រាល់ទំនួលខុសត្រូវនិងហានិភ័យដែលជាប់ទាក់ទងក្នុងពេលដឹកជញ្ជូនត្រូវដឹកដោយអ្នកទិញ។

• WoopShop.com អាចមានបណ្តាញភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀតនៅលើអ៊ីនធឺណិតដែលគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការដោយភាគីទីបី។ អ្នកទទួលស្គាល់ថា WoopShop.com មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រតិបត្តិការឬមាតិកាដែលមាននៅលើឬតាមរយៈគេហទំព័រនោះទេ។

• WoopShop.com រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនាពេលអនាគតដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។