ត្រលប់ក្រោយពេញហ្ស៊ីបរាងកាយស៊ីសាច់ជ្រូក

ការវាយតម្លៃ 4.80 ចេញពី 5 ដោយផ្អែកលើ 44 ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់របស់អតិថិជន
(44 ការពិនិត្យអតិថិជន)

1,413.49 - 1,563.94

☑ទូទាំងពិភពលោកដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។
☑មិនមនករបង់ពនធ។
☑ការធានាតម្លៃល្អបំផុត។
☑ត្រលប់មកវិញប្រសិនបើអ្នកមិនបានទទួលការបញ្ជាទិញ។
☑ត្រលប់មកវិញ & រក្សាទុកធាតុបើមិនដូចបានរៀបរាប់។

k+ តម្រៀបអារេនៃរូបភាព
ការច្បាស់លាស់