ប្រព័ន្ធរ៉ាដារថយន្ដជាមួយនឹងការបង្ហាញអំពូលសំឡេងសម្លេងរោទិ៍សំឡេងបម្រុងទុកជាមួយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកន្លែងចតទេះ 4

154.02

☑ទូទាំងពិភពលោកដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។
☑មិនមនករបង់ពនធ។
☑ការធានាតម្លៃល្អបំផុត។
☑ត្រលប់មកវិញប្រសិនបើអ្នកមិនបានទទួលការបញ្ជាទិញ។
☑ត្រលប់មកវិញ & រក្សាទុកធាតុបើមិនដូចបានរៀបរាប់។

k+ តម្រៀបអារេនៃរូបភាព
ការច្បាស់លាស់
SKU​: 32761496165 ប្រភេទ: