ខ្សែកគ្មានសំលៀកបំពាក់ស្ទើគ្មានឆ្អឹងក្បាលឆ្កែឆ្កួតច្រកកាត់កំពូល

ការវាយតម្លៃ 4.87 ចេញពី 5 ដោយផ្អែកលើ 31 ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់របស់អតិថិជន
(31 ការពិនិត្យអតិថិជន)

1,014.28 912.40

☑ទូទាំងពិភពលោកដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។
☑មិនមនករបង់ពនធ។
☑ការធានាតម្លៃល្អបំផុត។
☑ត្រលប់មកវិញប្រសិនបើអ្នកមិនបានទទួលការបញ្ជាទិញ។
☑ត្រលប់មកវិញ & រក្សាទុកធាតុបើមិនដូចបានរៀបរាប់។

k+ តម្រៀបអារេនៃរូបភាព
ការច្បាស់លាស់
SKU​: 32664779227 ប្រភេទ: