ក្រុមតន្រ្តីកីឡាកីឡាដៃវិលដែលអាចបង្វិលបានជាសកលជាមួយនឹងអ្នកកាន់កូនសោរសម្រាប់ទូរស័ព្ទអ៊ីញអិចស៊ីអេចអិល 4-6 ។

ការវាយតម្លៃ 5.00 ចេញពី 5 ដោយផ្អែកលើ 7 ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់របស់អតិថិជន
(7 ការពិនិត្យអតិថិជន)

ZL86.08 ZL59.87

☑ទូទាំងពិភពលោកដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។
☑មិនមនករបង់ពនធ។
☑ការធានាតម្លៃល្អបំផុត។
☑ត្រលប់មកវិញប្រសិនបើអ្នកមិនបានទទួលការបញ្ជាទិញ។
☑ត្រលប់មកវិញ & រក្សាទុកធាតុបើមិនដូចបានរៀបរាប់។

k+ តម្រៀបអារេនៃរូបភាព
ការច្បាស់លាស់
SKU​: 32902941327 ប្រភេទ​: ,